அறத்தினை நம் அகம் சேர்க்கும் அரிய முயற்சி திருக்குறள் …

0
13
Bczofu.com :: Free Image Download - Thiruvalluvar

அறத்தினை நம் அகம் சேர்க்கும் அரிய முயற்சி

திருக்குறள் உடன் பரிமேல் அழகர் கை கோர்த்து அழைத்து செல்கிறார் அய்யா இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள்….

உரை பாயிரம்:

பாயிரம் என்பது முன்னுரை…

உரை பாயிரம் என்பது உரைக்கான முன்னுரை….

படிக்க தொடங்கும் முன்பே இவ்வளவு இருக்கிறதா?????????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here